Sao Lim Kung Fu Veenendaal

De naam ‘Sao Lim’ Kung Fu is in wezen dezelfde als die van Shaolin Kung Fu, welke term meer algemeen gebruikt wordt. Deze spelling wordt voornamelijk gebruikt in door Chinezen in landen in Zuid Oost Azie zoals Maleisië en Singapore.
De legendes vertellen dat een Indiase monnik, Tamo genaamd, de stichter van de vechtkunsten van de Shaolin tempel in China is geweest. Links een afbeelding van Tamo, zoals ook wel gebruikt in het Sao Lim Kung Fu logo.

Naast het ‘moderne’ Shaolin uit de huidige tempel zijn er vele verschijningsvormen die allen een eigen geschiedenis en naam hebben, maar van oudsher allen hun oorsprong vinden in de Shaolin tempel. Het Sao Lim is één van die stijlen. De stijl komt uit China en is in 1956 naar Maleisië overgebracht.

Eigenschappen die deze deze stijl gemeend heeft met andere zogenaamde ‘zuidelijke’ stijlen zijn de lage stevig standen, en no-nonsense bewegingen. Alhoewel niet voor de show of demonstratie ontworpen zijn de bewegingen, mits correct uitgevoerd, mooi en sierlijk om te zien.

Heden ten dage wordt het Sao Lim stijl ook nog steeds in Maleisië beoefend. De Hoofdinstructeur in Penang was Mr. P’ng Chye Khim. Hij was Martial Arts Adviser voor de school in Europa. Master P’ng is overleden in december 2010. Het Sao Lim Kung Fu is in Europa geïntroduceerd door meester S.B.Lee. Links een foto uit de jaren ’70/’80 met aan de linkerzijde meester P’ng Chye Khim en aan de rechterzijde meester S.B. Lee

In de school in Veenendaal wordt de Sao Lim stijl van meester S.B. Lee onder zijn supervisie door Chief Instructeur H. Manaa getraind.