Instructeur

Mijn naam is Dion Scholten, geboren te Zoetermeer in 1973. Eind 2015 ben ik begonnen met mijn eigen Kungfu school te Zoetermeer waar ik zelfstandig les geef. Na wat jeugdjudo in 1978 kwam ik in 1985 voor het eerst in aanraking met Chinese vechtsporten bij de Associatie Wing-Chun Kung-Fu in Zoetermeer.

S.B. Lee en mijzelf 2018

In 1992 ben ik in Rotterdam begonnen met Kungfu training onder leiding van S.B. Lee.

Van jongs af aan heb ik een fascinatie voor Chinese taal, cultuur en geschiedenis gehad. Dit leidde ertoe dat ik kort Sinologie (en Indonesische Talen & Culturen) gestudeerd heb in Leiden. Na de studie heb ik  in 2001/2002 in China gewoond. Ik woonde toen in de stad Anshan en daar heb ik moderne taiji bestudeerd in het park onder instructie van mevrouw Shi.

In november 2005 ontving ik het ik het Assistant Certificate. Het jaar erop, in juni 2006, bezocht ik samen met enkele medeleerlingen onder begeleiding van S.B. Lee voor het eerst de Penang Sao Lim Athletic Association te Georgetown, Maleisië. Dit naar aanleiding van het zestig jarig bestaan van de school in dat jaar. Dit was mijn eerste kennismaking met het originele Sao Lim in Penang en met de Chief Instructor  Master P’ng Chye Khim. Hij overleed enkele jaren later op 31 december 2010.

V.l.n.r. Koay Ah Kean, Chew Ah Pee  (†), Yeow Seng Ghee, Chief Instructor P’ng Chye Khim  (†), mijzelf, S.B. Lee en als laatste drie mijn ‘kungfu broeders’: Rob Kollmann, Nimfry Nahafthik en Gwan Tan (2006).

In 2012 ben ik begonnen met de studie Chinese Geneeskunde. Eerst met Acupunctuur en later Tuina massage. In 2016 ben ik begonnen met mijn TCM praktijk Wukong. In 2019 ben ik begonnen met de laatste van de drie pijlers uit het TCM: kruidengeneenkunde.

Chief Instructor  Yeow Seng Ghee en Dion Scholten in 2019.

Het Sao Lim uit Penang is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het Noord Zuid Kungfu. Het heeft nog jaren geduurd voordat ik zover was om weer naar Maleisië af te reizen om mij zodoende de orginele Sao Lim stijl te bestuderen.
Chinees Nieuwjaar in 2019 besloot ik eindelijk weer af te reizen naar Penang om daar een trainingsstage van bijna vier weken door te maken bij de Penang Sao Lim Athletic Association. Dit in het kader van ‘back to the roots”. Ik werd daar ontvangen door de huidige Chief Instructor Yeow Seng Ghee en zijn assistenten Kelvin Goh en Teoh Kee Wei.

Ik trainde in Penang ook met andere leerlingen van de in 2010 overleden grootmeester P’ng Chye Khim, waaronder Onn Chung. Ook ben ik mijn dank verschuldigd aan Alexis Charrier voor het mij weer op weg te helpen in het Sao Lim in Penang. Bijzondere dank aan Ong Ming Thong en Khoo Kha Jin voor hun inspiratie en ongebreidelde passie voor en het verspreiden van hun kennis van het Sao Lim.

Oude bekenden en nieuwe ontmoetingen in Penang brachten  mij weer nieuwe mogelijkheden tot groei en verdere ontwikkeling in het kungfu.